Válcování walker typ

- Apr 02, 2018-

Postupné walker lze také rozdělit na: dvou kolové, 3 kolo walker, 4 kolo walker. To může mít různé formy s místy, ruční brzdy a další pomocné podpůrné funkce.


Chodítko dvoukolové je snadněji než wheelless walker a může být tlačena dopředu uživatelem. Přední kola pevná walker, kol pouze vpřed nebo vzad, dobrý směr, ale zase není dostatečně flexibilní.


Čtyři kola walker je flexibilní v provozu a lze rozdělit do čtyř typů otáčení kola a rotaci přední kolo a zadní kolo fixace.


Dvojice:Role chodícího rámu Další:Jak používat mobilní chodce?