Inteligentní invalidní vozíky

- Aug 23, 2018-

Inteligentní invalidní vozík je jakýkoli energetický křeslo pomocí řídícího systému pro rozšíření nebo nahrazení ovládání uživatelem. Jeho účelem je snížit nebo odstranit uživatelovu úlohu pohánět křeslo. Inteligentní invalidní vozík je obvykle ovládán počítačem, má sadu snímačů a používá techniky v mobilní roboti, ale to není nutné. Rozhraní se může skládat z konvenčního joysticku pro invalidní vozík, zařízení "sip-and-puff" nebo dotykového displeje. To se liší od konvenčního energetického křesla, ve kterém uživatel provádí ruční řízení rychlosti a směru bez zásahu řídícího systému invalidního vozíku.

Inteligentní vozíky jsou určeny pro různé typy uživatelů. Některé jsou určeny pro uživatele s poruchami kognitivních funkcí, např. Demence, tyto techniky obvykle používají techniky zabránění kolizím, aby zajistily, že uživatelé náhodou nezvolí příkaz pohonu, který způsobí kolizi. Dalším problémem pro uživatele, kteří žijí s těžkým motorickým postižením, jako je mozková obrna nebo kvadriplegie, a role inteligentního vozíku je interpretovat malé svalové aktivace jako příkazy na vysoké úrovni a provádět je. Takové invalidní vozíky obvykle používají techniky umělé inteligence, jako je plánování cest.


Dvojice:Použití sběrače odpadků Další:Původ vycházkové hole