Jaká je role pomoci při chůzi?

- Feb 07, 2018-


(1) Zachovat rovnováhu

Jako starší, necentrální dysfunkce slabosti dolních končetin, křeče dolních končetin dopředu špatné, neschopnost vyvážit pohyb těžiště a jiných překážek. Pro starší cévní mozkovou příhodu, u více pacientů s mozkovým infarktem s poruchou rovnováhy, má malý účinek.

(2) Hmotnost podpory

Hemiplegie, paraplegie, pacienti se slabostí nebo slabostí v obou dolních končetinách nemohou podporovat tělesnou hmotnost, nebo proto, že bolesti kloubů nelze naložit, chodce může alternativně hrát roli.

(3) Zvyšte sílu svalů

Často používejte třtinovou, axilární beran, díky podpůrnému tělu, a proto účinnost zvýšení síly na horní končetině.


Dvojice:Jaký materiál pěšky hůl slouží starý muž? Další:Role chodícího rámu